Mobiililippu

2017

Yhteenveto

Tutkimus HSL-mobiililippu-sovelluksen käyttäjäkokemuksesta. Tavoitteena oli kerätä käyttäjiltä tietoa heidän kokemuksistaan palvelun käytännöllisyydestä ja käyttökokemuksesta, jonka pohjalta parannettiin sovellus. Tämä tutkimus on tehty itsenäisesti.

Tutkimuksessa vastaajista 72,2% oli opiskelijoita, joten haastattelu osio perustui vahvasti opiskelijoiden näkökulmasta.

Mobiililipun käyttäjät ovat pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulta kotoisin. Ikähaarukaltaan henkilöitä, jotka omistavat älypuhelimen ja pystyvät käyttämään mobiilimaksua, sekä luottokorttimaksua eli noin 18-50 vuotiaat henkilöt. Yleensä alle 18-vuotiaat henkilöt eivät pysty käyttämään mobiilimaksua vanhempien asettamien estojen vuoksi. Sama pätee luottokorttimaksuun. Vanhempi sukupolvi (50+) käyttää harvemmin älypuhelimia ja kannattavat enemmän yksityisautoilua tai fyysistä lippua. Mobiililippu on hyvin sukupuolineutraali, joten sukupuolesta riippumatta, yksilöt käyttävät mobiililippua hyvin tasapuolisesti. Mobiililippu on myös hyvin yleisesti käytössä yksityisautoilijoilla, jotka silloin tällöin käyttävät julkista liikennettä.

Monet myös pitivät lipun QR-koodin sijaintia epäkäytännöllisenä. Sovelluksen kehitykseen haastatteluiden pohjalta ilmeni alennusryhmien sisällyttäminen hinnastoon mm. Opiskelija alennus, lippujen määrään ostamisessa ja halu HSL-reittioppaan liittäminen sovelluksen sisään. Myös maksutavoista oli valitusta sillä luottokortti tai puhelinlasku olivat ainoat maksuvaihtoehdot ja monet käyttäjät halusivat laajempaa maksu vaihtoehtoja esim. verkkopankin kautta. Monet haastateltavat ja kyselylomakkeen vastaajat olivat tyytyväisiä sovelluksen yksinkertaisuuteen.

Affiniteettianalyysi

Käyttäjäkyselyn tutkimuksen perusteella löytyi muutamia kehitys kohtia, joiden avulla HSL-mobiililipun käyttäjäkokemusta parantuisi. Tavoitteena on ettei sovelluksen ulkoasu muuttuisi liikaa tai tulisi monimutkaisemmaksi vain, että sovellus pysyisi visuaalisesti samanlaisena mutta lisäyksinä olisi:

%d bloggers like this: